Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

W. Nestorowicz
"Bulwar nad Odrą"
Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
135
W. Nestorowicz
"Bulwar nad Odrą"

Cena wylicytowana: 1 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 21,2 x 38,8 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: '"Bulwar nad Odrą" | W. Nestorowicz | Szczecin | [adres]'
ID: 83691
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.