Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Tadeusz Rolke (ur. 1929, Warszawa)
Bez tytułu (Paryż), 1965
Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
127
Tadeusz Rolke (ur. 1929, Warszawa)
Bez tytułu (Paryż), 1965

Cena wylicytowana: 5 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 23 x 16,5 cm
na odwrociu naklejka autorska z odręcznie napisaną datą i miejscem
ID: 83502
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.