Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
121

Cena wylicytowana: 2 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 39,5 x 29,4 cm (arkusz)
sygnowany na odwrociu: 'JL'
na odwrociu pieczątka autorska
ID: 67255
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Jerzy Lewczyński. Archeologia fotografii prace z lat 1941-2005, red. Krzysztof Jurecki, Ireneusz Zjeżdżałka, Wydawnictwo KROPKA, 2005
Wystawiany
  • Jerzy Lewczyński, Album życia. Wybór z dwóch kolekcji prywatnych, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2015
  • Jerzy Lewczyński Archeologia fotografii — prace z lat 1941-2005, BWA Katowice, 2006