Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
106

Cena wylicytowana: 5 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 20 x 30 cm
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO | EUSTACHY | KOSSAKOWSKI'
ID: 82385
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Opinie
  • do obiektu dołączony certyfikat autentyczności Fundacji Kossakowskiego
Więcej informacji
Praca „Autoportret w Wenecji” jest jedną z cyklu fotografii zrobionych przez Eustachego Kossakowskiego podczas podróży do Włoch w 1970 roku. Autoportret artysty został wykonany przez artystę na środku Placu Świętego Marka – reprezentacyjnego obszaru miasta, zalanego przez nawiedzające je okresowe powodzie zwane acqua alta. Klasyk polskiej fotografii reporterskiej podróżował po kraju i Europie, dokumentując wydarzenia artystyczne, jak również codzienne życie obserwowane na ulicach miast.