Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
17 października 2019 godz. 20:00

Daniel Cande (ur. 1938)
Rudolf Noureev (Nureyev) i Alain Delon
Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
231
Daniel Cande (ur. 1938)
Rudolf Noureev (Nureyev) i Alain Delon

Cena wylicytowana: 1 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 32,2 x 48,8 cm (zadruk)
sygnowana i numerowana na nalepce na odwrociu: 'Daniel CAnde | 1/12'
sucha pieczęć autorska p.d.
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 1/12
ID: 77104
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.