Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
17 października 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 800 zł
Numer obiektu na aukcji
229

Cena wylicytowana: 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 27 x 18 cm (zadruk)
sygnowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'Notre Faust | Maurice Bejart | Daniel CAnde'
na odwrociu pieczęć autorska i pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ID: 77103
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.