Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
17 października 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
219

Cena wylicytowana: 1 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 38 x 47,6 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, numerowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'LISA MINELLI TV SHOW PARIS 1976 | 3/30 | Tony Grylla'
na odwrociu pieczęć autorska: 'Copyright | Tony GRYLLA | Photojurnaliste'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 3/30
ID: 77495
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.