Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
17 października 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
228

Cena wylicytowana: 1 900 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 50,5 x 32 cm (zadruk)
sygnowany p.d.: 'Jean Pierre Fizet'
sucha pieczęć autorska l.d.
sygnowany i numerowany na nalepce na odwrociu: '3/8 | Jean Pierre Fizet'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 3/8
ID: 77138
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.