Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
17 października 2019 godz. 20:00

Daniel Cande (ur. 1938)
Jorge Donn i Gil Roman
Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
230
Daniel Cande (ur. 1938)
Jorge Donn i Gil Roman

Cena wylicytowana: 1 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 26,7 x 18 cm (arkusz)
sygnowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'Bejart | Messe pour un temps Futur | Jorge Donn | Daniel CAnde'
na odwrociu pieczęć autorska i pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ID: 77102
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.