Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
17 października 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
222

Cena wylicytowana: 3 200 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, płyta aluminiowa, 70 x 49,8 cm (arkusz)
sygnowany p.d.: 'Jean Pierre Fizet 2/8'
sygnowany i numerowany na nalepce na odwrociu: '2/8 | Jean Pierre Fizet'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ID: 77132
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.