Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
17 października 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
227

Cena wylicytowana: 2 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 50,5 x 35,5 cm (zadruk)
sygnowany p.d.: 'Jean Pierre Fizet'
sucha pieczęć autorska l.d.
sygnowany i numerowany na odwrociu: '7/8 | Jean Pierre Fizet'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 7/8
ID: 77131
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.