Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
17 października 2019 godz. 20:00

Patrick Siccoli (ur. 1955)
Isabelle Adjani, 1976/2014 r.
Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
221
Patrick Siccoli (ur. 1955)
Isabelle Adjani, 1976/2014 r.

Cena wylicytowana: 2 400 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 29 x 19 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'Siccoli | Isabelle Adjani Paris 1976'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
na odwrociu nalepka wystawowa: 'CENTRE POMPIDOU-METZ | TIRAGE D EXPOSITION PAPARAZZI 26 FEVRIER 2014 / 9 JUIN 2014'
ID: 77490
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.