Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
17 października 2019 godz. 20:00

Shahrokh Hatami (ur. 1928)
Charlie Chaplin i Sophia Loren
Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
216
Shahrokh Hatami (ur. 1928)
Charlie Chaplin i Sophia Loren

Cena wylicytowana: 1 900 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 24,6 x 37,3 cm (arkusz)
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO SHAHROKH HATAMI'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ID: 78227
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.