Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
17 października 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
212

Cena wylicytowana: 4 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 80 x 59,8 cm (arkusz)
sygnowany p.d.: 'Jean Barthet'
sucha pieczęć autorska l.d.
sygnowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'Exposition | [nieczytelnie] | Paris 1999 | Jean Barthet | Studio BARTHET | Paris 1962'
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO | JEAN BARTHET'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ID: 78206
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.