Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
17 października 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
209

Cena wylicytowana: 3 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 40 x 30 cm (zadruk)
sygnowany p.d.: 'LFournol'
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO LUC FOURNOL | REPRODUCTION INTERDITE'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ID: 77149
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.