Fotografia Kolekcjonerska. Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
15 października 2020 godz. 20:00

Marcello Mencarini (ur. 1952)
Freddie Mercury, 1984/2020
Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
240
Marcello Mencarini (ur. 1952)
Freddie Mercury, 1984/2020

Cena wylicytowana: 4 500 zł

wydruk pigmentowy/papier archiwalny, 36 x 23,5 cm (zadruk)
sygnowany p.d.: 'Marcello Mencarini'
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'FREDDIE MERCURY, 1984 | COA# [hologram] 39098'
na odwrociu pieczęć autorska
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ID: 90155
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Opinie
  • do obiektu dołączony certyfikat autentyczności