Fotografia Kolekcjonerska. Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
15 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
206

Cena wylicytowana: 1 600 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 29,7 x 45 cm (zadruk)
sygnowany i numerowany ołówkiem na odwrociu: '10/20 | [sygnatura]'
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO DE PATRICK MORIN'
na odwrociu pieczęć: "ESTATE | PATRICK MORIN''
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 10/20
ID: 90166
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.