Fotografia Kolekcjonerska. Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
15 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
234

Cena wylicytowana: 3 000 zł

wydruk pigmentowy/papier archiwalny, 51,5 x 51,8 cm (arkusz)
sygnowany i numerowany na odwrociu: '1/12 [sygnatura]'
sucha pieczęć p.d.: 'By MILTON GREENE'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 1/12
ID: 90209
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.