Fotografia Kolekcjonerska. Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
15 października 2020 godz. 20:00

Henri Elwing (ur. 1925)
Brigitte Bardot i Jacques Charier
Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
207
Henri Elwing (ur. 1925)
Brigitte Bardot i Jacques Charier

Cena wylicytowana: 3 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 56 x 41 cm (arkusz)
sygnowany i numerowany na odwrociu: 'henrielwing | 2/15'
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO | HENRI | ELWING'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 2/15
ID: 90192
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.