Fotografia Kolekcjonerska. Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
15 października 2020 godz. 20:00

Tom Munro (ur. 1964 r.)
Scarlett Johansson, 2008/2010
Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
253
Tom Munro (ur. 1964 r.)
Scarlett Johansson, 2008/2010

Cena wylicytowana: 2 200 zł

photo litho/papier, 34 x 23,8 cm (zadruk)
ID: 89334
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Opinie
  • do obiektu dołączony certyfikat autentyczności