Fotografia Kolekcjonerska. Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
15 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
226

Cena wylicytowana: 1 900 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 40 x 40 cm
sygnowany i numerowany nalepce na odwrociu: '6/12 | Andre Sas'
sucha pieczęć l.d.: 'SAS'
na odwrociu pieczęć autorska: 'Photo Andre Sas'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 6/12
ID: 90201
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.