Fotografia Kolekcjonerska. Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
15 października 2020 godz. 20:00

Harry Langdon
Arnold Schwarzenegger
Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
228
Harry Langdon
Arnold Schwarzenegger

Cena wylicytowana: 1 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 60 x 58,8 cm
sygnowany i numerowany nalepce na odwrociu: '3/20 | C. H. Langdon'
sucha pieczęć p.d.: 'Harry Langdon'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 3/20
ID: 90203
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Opinie
  • do obiektu dołączony certyfikat autentyczności