Fotografia Kolekcjonerska. Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
15 października 2020 godz. 20:00

Andre Sas (ur. 1928)
Rodolphe Noureev
Cena wylicytowana: 1 700 zł
Numer obiektu na aukcji
218
Andre Sas (ur. 1928)
Rodolphe Noureev

Cena wylicytowana: 1 700 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 48 x 48 cm (arkusz)
sygnowany p.d.: 'Andre Sas'
sygnowany i numerowany nalepce na odwrociu: '9/20 | Andre Sas'
sucha pieczęć l.d.: 'SAS'
na odwrociu pieczęć autorska: 'Photo Andre Sas'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 9/20
ID: 90184
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.