Fotografia Kolekcjonerska. Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
15 października 2020 godz. 20:00

Aldo Durazzi (1925 - 1990)
Anita Ekberg, 1961/2020
Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
208
Aldo Durazzi (1925 - 1990)
Anita Ekberg, 1961/2020

Cena wylicytowana: 2 200 zł

wydruk pigmentowy/papier archiwalny, 36 x 36 cm (zadruk)
datowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'ALDO DURAZZI | ANITA EKBERG | 1961 | PRINT# [hologram] 39082'
na odwrociu pieczęć: 'Photo by Aldo Durazzi'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ID: 90146
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Opinie
  • do obiektu dołączony certyfikat autentyczności