Fotografia Kolekcjonerska. Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
15 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
238

Cena wylicytowana: 2 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 24 x 35,8 cm
sygnowany p.d.: 'TONY FRANK'
na odwrociu nalepka: '© TONY FRANK'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ID: 90212
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.