Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
15 listopada 2018 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
221

Cena wylicytowana: 5 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 58,7 x 58,5 cm
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO JEAN BARTHET" i pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'; sygnowany przez Brigitte Bardot wewnątrz kompozycji
ID: 64761
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.