Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
17 października 2019 godz. 19:00

Andrzej Lachowicz (1939 Wilno - 2015 Wrocław)
Z wystawy Zbigniewa Dłubaka "Tautologie", 1971
Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
137
Andrzej Lachowicz (1939 Wilno - 2015 Wrocław)
Z wystawy Zbigniewa Dłubaka "Tautologie", 1971

Cena wylicytowana: 1 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 17,8 x 23 cm (arkusz)
opisany na odwrociu: 'Tautologie - Dłubak | 4. IV. 1971'
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 72036
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.