Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
17 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
135

Cena wylicytowana: 3 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 37 x 48 cm
sygnowany, datowany, numerowany i opisany ołówkiem na przodzie: '"Nieznany" 8/10 J.Lewczyński 1959'
sygnowany i datowany ołówkiem na odwrociu: ‘1959 | [sygnatura]
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 72717
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Jerzy Lewczyński, "Archeologia fotografii" prace z lat 1941-2005, Wydawnictwo KROPKA, Września 2005, s. 105