Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
17 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
101

Cena wylicytowana: 1 400 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 18 x 24 cm
opisany na odwrociu: 'FOTOGRAM K14/58'
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 77798
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.