Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
17 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
138

Cena wylicytowana: 3 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 29,5 x 39 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu: '1/5 1975/2002 e/a Jan Tarasin'
ID: 76069
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.