Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
17 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 100 zł
Numer obiektu na aukcji
134

Cena wylicytowana: 1 100 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 12,6 x 9 cm (arkusz)
sygnowany na dole: 'Z pozdrowieniami JL.'
opisany na odwrociu: 'JERZY LEWCZYŃSKI - | 1971'
ID: 71372
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.