Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 listopada 2018 godz. 19:00

Roman Joachimowski (1945 - 1991)
"Lincz", lata 70. XX w.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
154
Roman Joachimowski (1945 - 1991)
"Lincz", lata 70. XX w.

Cena wylicytowana: 1 000 zł

fotomontaż, odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 26,8 x 29,3 cm
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 63732
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Ogolnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej, Torun 1974
  • Ogolnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej "Konfrontacje 3", Lublin 1973
  • IV Miedzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej "Venus 73" Akt i Portret, Cracow 1973
  • "Porownania 73", Poznan 1973
  • Ogolnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej "Wiosna Opolska", Opole 1973
  • IV Salon Portretu Artystycznego (nagroda Srebrny Medal), Gdansk 1972