Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
19 kwietnia 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
135

Cena wylicytowana: 3 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 39,5 x 29,5 cm
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 53382
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.