Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
19 kwietnia 2018 godz. 19:00

Andrzej Pawłowski (1925 - 1986)
'... by świecić ziemi', z cyklu 'Genesis', 1967
Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
133
Andrzej Pawłowski (1925 - 1986)
'... by świecić ziemi', z cyklu 'Genesis', 1967

Cena wylicytowana: 3 200 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 49,8 x 59,5 cm
opisany na odwrociu: 'Andrzej Pawłowski | Kraków'
ID: 58276
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Przekraczając medium. Andrzej Pawłowski 1925-1986, Galeria Piekary, 2012, s. 182