Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
19 kwietnia 2018 godz. 19:00

Andrzej Pawłowski (1925 - 1986)
'... by świecić ziemi', z cyklu 'Genesis', 1967 r.
Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
133
Andrzej Pawłowski (1925 - 1986)
'... by świecić ziemi', z cyklu 'Genesis', 1967 r.

Cena wylicytowana: 3 200 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 49,8 x 59,5 cm
opisany na odwrociu: 'Andrzej Pawłowski | Kraków'
ID: 58276
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Przekraczając medium. Andrzej Pawłowski 1925-1986, Galeria Piekary, 2012, s. 182
Więcej informacji
Fotografia Andrzeja Pawłowskiego z 1967 roku – „...by świecić ziemi” pochodzi z cyklu „Genesis” – jedynego, który autor stworzył przy użyciu aparatu fotograficznego. Był to małoobrazkowy aparat z obiektywem szerokokątnym. Początkowo Pawłowski nadał swojemu cyklowy tytuł „Ręce”. Fotografował swoje ręce na tle nieba. W 1977 roku zmienił nazwę cyklu na „Genesis”. Każdą z 31 fotografii opatrzył wybranym cytatem z „Księgi Rodzaju”. Jak twierdzi Adam Sobota, artysta chciał przełamać pewne ograniczenia awangardowego modelu sztuki, kojarzy fotograficzne sceny nie tyle z aktem kreacji samego Boga, pojmowanego jako siła zewnętrzna wobec jakiegoś obserwatora, co z wysiłkiem człowieka usiłującego przywołać czy naśladować świętą moc kreacji. (za: Andrzej Pawłowski 1925-1986, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Katowice 2002)