Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
4 kwietnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
101

Cena wylicytowana: 4 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 29,5 x 40 cm
ID: 68803
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Wystrzegaj się fotograficzności, to największe niebezpieczeństwo fotografii artystycznej. Trzeba to przetworzyć. Otaczające nas przedmioty powinny być materiałem z którego dopiero coś budujemy”.

— BRONISŁAW SCHLABS FRAGMENT LISTU DO JERZEGO LEWCZYŃSKIEGO, 1958