Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
4 kwietnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
102

Cena wylicytowana: 4 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 23,5 x 18 cm
opisany na odwrociu: '"Fotogram T16/58" | autor: Br. Schlabs'
ID: 68800
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.