Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Kazimierz Kawulak
"Żeglarstwo"
Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
153
Kazimierz Kawulak
"Żeglarstwo"

Cena wylicytowana: 1 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 40 x 30 cm (wymiary oprawy)
sygnowany i opisany na odwrociu: 'KAZIMIERZ KAWULAK "SAILING"'
na odwrociu pieczęć autorska i pieczęcie wystawowe
ID: 84649
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.