Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 900 zł
Numer obiektu na aukcji
156

Cena wylicytowana: 900 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 9,5 x 16 cm
na odwrociu pieczęć: 'POLSKA | w obrazach fotogr. J. BUŁHAKA | No KRESY | Okolice Wilna'
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 90262
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.