Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
143

Cena wylicytowana: 8 000 zł

C-Print/papier fotograficzny, pianka, 105 x 76 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: '[sygnatura]
datowany i opisany na nalepce na odwrociu: 'ALLEGORY II, 1994'
ID: 89263
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.