Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
114

Cena wylicytowana: 6 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 24 x 13,5 cm (arkusz)
sygnowany i datowany długopisem p.d.: '1983 | Teresa TYSZKIEWICZ'
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'Teresa | TYSZKIEWICZ | "Płótno" | 1983 | [sygnatura]'
ID: 90265
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.