Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Janusz Sobolewski (ur. 1920 r.)
Portret Henryka Stażewskiego
Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
141
Janusz Sobolewski (ur. 1920 r.)
Portret Henryka Stażewskiego

Cena wylicytowana: 2 400 zł

C-Print/papier fotograficzny, 38 x 25,3 cm (arkusz)
sygnowany p.d.: 'Sobolewski'
numerowany l.d.: '1/20'
ed. 1/20
ID: 90663
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.