Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Zofia Rydet (1911 Stanisławów - 1997)
"Zakratowane niebo", z cyklu: "Dachy", z serii: "Dokumentacje 1950-1978" , 1953
Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
118
Zofia Rydet (1911 Stanisławów - 1997)
"Zakratowane niebo", z cyklu: "Dachy", z serii: "Dokumentacje 1950-1978" , 1953

Cena wylicytowana: 6 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 38 x 29 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '1953 | P.T.F. | Bytom [adres] | Rydet Zofia | Zakratowane niebo'
opisany na odwrociu: 'RYDET ZOFIA | BYTOM | "GITTER AM HIMMEL"'
na odwrociu pieczęcie wystawowe
ID: 88469
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Dokumentacje 1950 –1978” to zbiór fotografii Zofii Rydet, który obejmuje najwcześniejszą część dorobku artystki. Składa się z ponad 30 tysięcy zdjęć wykonanych w Polsce i za granicą, z których tylko część istnieje w formie odbitek. W „Dokumentacjach” są portretowane konkretne grupy społeczne lub zawodowe, ale ważnymi motywami jest również miasto oraz krajobraz. W Bytomiu Zofia Rydet mieszkała na wysokim piętrze i obserwowała stamtąd oraz fotografowała okolicę. Taka charakterystyczna dla fotografii awangardowej perspektywa „z góry" była przez artystkę wykorzystywana bardzo często. Pojawiają się motywy dachów i ujęcia ludzi na ulicach, geometryczne ornamenty chodników, pasów na jezdni, płaskie zarysy murków, ławek, kałuż, smug śniegu (za: zofiarydet.com).