Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Zofia Rydet (1911 Stanisławów - 1997)
Z cyklu: "Mały Człowiek", seria: "Zapowiedź jutra", 1953-1963
Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
119
Zofia Rydet (1911 Stanisławów - 1997)
Z cyklu: "Mały Człowiek", seria: "Zapowiedź jutra", 1953-1963

Cena wylicytowana: 4 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 30 x 39 cm
ID: 83096
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.