Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Eustachy Kossakowski (1925 - 2001)
Łza (Portret Rity Socchetto)
Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
124
Eustachy Kossakowski (1925 - 2001)
Łza (Portret Rity Socchetto)

Cena wylicytowana: 1 900 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 31 x 24 cm
opisany ołówkiem na odwrociu: 'Larme (portrait R. Socchetto) | 1917 | h. 57 platre polich | coll. H. Zamoyska'
autorska naklejka na odwrociu
ID: 82383
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.