Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Paweł Pierściński (1938 Kielce - 2017)
"Krajobraz II", z cyklu: "Portret Ziemi Kieleckiej', 1976
Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
157
Paweł Pierściński (1938 Kielce - 2017)
"Krajobraz II", z cyklu: "Portret Ziemi Kieleckiej', 1976

Cena wylicytowana: 2 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 22 x 29 cm (arkusz)
opisany na odwrociu: 'Krajobraz II | brom 1976 | z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej'
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 72032
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.