Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
137

Cena wylicytowana: 4 000 zł

C-Print/papier fotograficzny, 30 x 20 cm
sygnowany, datowany i opisany długopisem na odwrociu: 'RYTKA ZYGMUNT | "FIAT 126p". 1976/2007 CD | [sygnatura]'
na odwrociu odcisk palca autora
ID: 89978
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.