Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Jerzy Neugebauer (ur. 1930 r., Łódź)
Bez tytułu (Jerzy Kosiński pozujący jako niewidomy czytający tekst w alfabecie Braille'a) , 1956
Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
134
Jerzy Neugebauer (ur. 1930 r., Łódź)
Bez tytułu (Jerzy Kosiński pozujący jako niewidomy czytający tekst w alfabecie Braille'a) , 1956

Cena wylicytowana: 6 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 40 x 30 cm (wymiary każdej pracy)
ID: 88467
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.