Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Teresa Gierzyńska (ur. 1947, Rypin)
"Rozmowa II", z cyklu: "O niej", 1990/2013
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
136
Teresa Gierzyńska (ur. 1947, Rypin)
"Rozmowa II", z cyklu: "O niej", 1990/2013

Cena wylicytowana: 2 000 zł

wydruk pigmentowy/papier archiwalny Canson Infinity Platine Fibre Rag 310g, 35 x 23,5 cm
sygnowany, datowany, numerowany i opisany na odwrociu: 'Teresa Gierzyńska | Cykl "O niej" | Rozmowa II, 1990/2013 | 35 x 23,5 cm | nakład 2/3 + AP | papier: Canson Infinity Platine Fibre Rag 310 g / m | druk: tusz UltraChrome + | Epson Stylus Pro 9900'
ed. 2/3 + AP
ID: 88013
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.