Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Tadeusz Rolke (ur. 1929, Warszawa)
Alina Szapocznikow i Aleksander Kobzdej, 1957
Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
140
Tadeusz Rolke (ur. 1929, Warszawa)
Alina Szapocznikow i Aleksander Kobzdej, 1957

Cena wylicytowana: 3 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 22 x 14,5 cm (arkusz)
opisany i datowany na odwrociu: 'ZACHĘTA 1957 | Alina Szapocznikow | Aleksander Kobzdej'
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 89029
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.