Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Stefan Wojnecki (ur. 1929)
"Wymiana lamp", 1965
Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
126
Stefan Wojnecki (ur. 1929)
"Wymiana lamp", 1965

Cena wylicytowana: 4 200 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 30 x 40 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: 'Stefan Wojnecki | Wymiana lamp | [adres]'
ID: 88471
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.